Nieuws

Stakeholdersbijeenkomst grondstoffen

Bent u bezig met grondstoffen en de transitie naar een circulaire economie? Wilt u meediscussiëren over Europees beleid? Kom dan naar de stakeholdersbijeenkomst grondstoffen.

Medio november krijgen de Nederlandse transitieagenda’s voor de circulaire economie meer vorm. Deze zijn van invloed op de manier waarop we met de grondstoffenproblematiek willen omgaan.Datum: Fri, 17 Nov 2017 15:31:55 +0000
Klik hier voor het volledige artikel