Nieuws

Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit

SAVE THE DATE - Alle regio’s komen samen op de landelijke bijeenkomst met ruim 300 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, en kennisinstellingen. Samen gaan we aan de slag met de verdere ontwikkeling en opschaling van duurzame, hernieuwbare energiedragers in de mobiliteit.Datum: Fri, 15 Feb 2019 12:45:27 +0000
Klik hier voor het volledige artikel